Aktualności

AUDYT ESD MASZYN.

Ochrona antyelektrostatyczna w produkcji elektroniki to nie tylko procedury, systemy uziemień, środki ochrony osobistej ESD operatorów oraz wyposażenie ESD. W zakres ochrony ESD wchodzi...

Aktualności

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, są jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej. Normy, akty prawne oraz literatura szeroko opisują tę tematykę, są dostępne również zrozumiałe...

Aktualności

ODŁĄCZNIKI SN NA GRANICY.

Ciekawostka z pograniczna elektroenergetyki, polityki i geografii. Na zdjęciu napowietrzna linia średniego napięcia SN 22 kV, z zabudowanymi dwoma zestawami odłączników: na przewodach oraz...

Aktualności

PODŁOGI I POSADZKI SPECJALNE.

Podłogi i posadzki w specjalnych zastosowaniach elektrycznych np. stanowiskach laboratoryjnych lub Clean-roomach, muszą spełniać jednocześnie dwojakie wymagania: powinny skutecznie odprowadzać ładunki elektrostatyczne do ziemi,...

Aktualności

SZKOLENIA O URZĄDZENIACH Ex.

Jednym z elementów zachowania bezpieczeństwa przez urządzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex jest ich należyte utrzymanie i eksploatacja przez służby utrzymania ruchu....