ESD
Koordynator

ESD

Usługi Koordynatora ESD / Audyty stref EPA

Ochrona antystatyczna

Strefy EX

Pomiary i badania ochrony antystatycznej w strefach zagrożonych wybuchem EX

Instalacje i urządzenia elektryczne

do 1 kV

Przeglądy i pomiary ochrony przeciwporażeniowej maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV

ESD
Ochrona antystatyczna

ESD

Badania ochrony przed ESD / Badania w strefach EPA

Urządzenia elektryczne

Ex

Kontrole, audyty i pomiary urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Ochrona

odgromowa i przepięciowa

Przeglądy i pomiary instalacji odgromowych, ochrony przepięciowej

Aktualności

ELGON-EX

Zobacz co u nas nowego

Aktualności

UZIEMIENIA ANTYSTATYCZNE

Najprostszą, a zarazem bardzo skuteczną metodą ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi. Metoda polega na utworzeniu obwodu elektrycznego (zapewnieniu ciągłości...

Aktualności

SZÓSTY ZMYSŁ ELEKTRYKA

Doświadczenie i wiedza to podstawa. Przydaje się także „szósty zmysł elektryka”.  Usługi Koordynatora ESD oraz audyty stref  EPA (stref chronionych przed elektrycznością statyczną) z...

Realizacje

ELGON-EX

Poniżej wybrane zrealizowane usługi