ESD
Koordynator

ESD

Usługi Koordynatora ESD / Audyty stref EPA

Ochrona antystatyczna

Strefy EX

Pomiary i badania ochrony antystatycznej w strefach zagrożonych wybuchem EX

Instalacje i urządzenia elektryczne

do 1 kV

Przeglądy i pomiary ochrony przeciwporażeniowej maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV

ESD
Ochrona antystatyczna

ESD

Badania ochrony przed ESD / Badania w strefach EPA

Urządzenia elektryczne

Ex

Kontrole, audyty i pomiary urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Ochrona

odgromowa i przepięciowa

Przeglądy i pomiary instalacji odgromowych, ochrony przepięciowej

Aktualności

ELGON-EX

Zobacz co u nas nowego

Aktualności

PODŁOGI I POSADZKI SPECJALNE.

Podłogi i posadzki w specjalnych zastosowaniach elektrycznych np. stanowiskach laboratoryjnych lub Clean-roomach, muszą spełniać jednocześnie dwojakie wymagania: powinny skutecznie odprowadzać ładunki elektrostatyczne do ziemi,...

Aktualności

SZKOLENIA O URZĄDZENIACH Ex.

Jednym z elementów zachowania bezpieczeństwa przez urządzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex jest ich należyte utrzymanie i eksploatacja przez służby utrzymania ruchu....

Realizacje

ELGON-EX

Poniżej wybrane zrealizowane usługi