0

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI DLA SILNIKÓW Ex.

Przemienniki częstotliwości, zwane popularnie falownikami, zasilające silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, wymagają odpowiedniej konfiguracji i doboru parametrów. W przypadku silników w osłonie ognioszczelnej Ex d, sprawa jest dosyć prosta, ponieważ akceptowalny jest dowolny przemiennik, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnej temperatury powierzchni obudowy silnika, prędkości obrotowej, napięcia i prądu znamionowego. W celu zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni obudowy konieczny jest stały pomiar temperatury uzwojenia, powodujący samoczynne wyłączenie silnika w razie przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia. Realizuje się to poprzez umieszczenie czujnika np PTC w uzwojeniu silnika i podłączenie (często jako obwód iskrobezpieczny) do dedykowanego urządzenia zabezpieczającego, separatora iskrobezpiecznego lub wejścia w przemienniku. Sytuacja komplikuje się w przypadku silników budowy wzmocnionej Ex e. Dla takich silników przemiennik częstotliwości musi być ściśle dobrany pod względem parametrów według wskazań producenta silnika. Zdarza się, że producent silnika wymusza stosowanie przemiennika swojej marki. Ale również producent silnika może wykluczyć zasilanie z jakichkolwiek przemienników częstotliwości. Informacje o doborze przemiennika znajdziemy w dokumentacji silnika, a w wielu przypadkach także na tabliczce znamionowej.