Kontrole, audyty i pomiary urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

W warunkach przemysłowych mogą występować atmosfery wybuchowe gazów, par cieczy palnych lub pyłów. Potencjalne miejsca występowania atmosfer wybuchowych określone są jako strefy zagrożone wybuchem EX. Urządzenia elektryczne zainstalowane w tych strefach muszą być w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

ELGON-EX oferuje Program kontroli, audytu i pomiarów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Program obejmuje usługi:

 • Kontrole urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, zgodnie z normą PN-EN 60079- 17:
  • wzrokowa,
  • „z bliska”’
  • szczegółowa.
 • Audyt urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex: sprawdzanie właściwego doboru i inwentaryzacje zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych Ex,
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń, maszyn i systemów ochronnych w strefach zagrożonych wybuchem Ex,
 • Pomiary środków ochrony antyelektrostatycznej w strefach zagrożonych wybuchem EX (kliknij link),
 • Przeglądy i pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej urządzeń do 1 kV.

Inspector-Ex® firmy ASE dla małych i średnich firm.

ELGON-EX oferuje wdrożenie systemu Inspector-Ex® uznanej firmy ASE Automatic Systems Engineering w małych i średnich firmach (MSP). Inspector-Ex® jest nowoczesnym, autonomicznym systemem, służącym do inwentaryzacji, paszportyzacji i nadzoru kontroli urządzeń oraz instalacji m.in. w strefach zagrożonych wybuchem Ex. System Inspector-Ex®  stanowi wielofunkcyjne narzędzie dedykowane dla służb utrzymania ruchu i osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń mechanicznych i elektrycznych.  System jest praktyczny dzięki zastosowaniu aplikacji na smartfony, geolokalizacji urządzeń i chmury systemowej.

ASE Automatic Systems Engineering, jako właściciel systemu udostępnia przestrzeń dyskową („chmurę”) dla zasobów klienckich,  oraz prowadzi nadzór i stale rozwija system.

ELGON-EX, wspólnie z ASE, wdraża Inspector-Ex® „w terenie” w mniejszych obiektach do 500 urządzeń Ex. Usługa wdrożeniowa może być realizowana w dwóch formach:

– jednorazowe wdrożenie systemu (inwentaryzacja, paszportyzacja urządzeń) oraz wyposażenie i przeszkolenie pracowników klienta do samodzielnej obsługi systemu,

– systematyczne audyty, przeglądy i kontrole urządzań i instalacji elektrycznych, w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, oraz zwykłym.

Usługi mogą być powiązane z innymi produktami usługowymi oferowanymi przez ELGON-EX: przeglądy i pomiary ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV, odgromowej i przepięciowej, ochrony antystatycznej.

System Inspector-Ex® firmy ASE Automatic Systems Engineering jest zgodny z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN-60079-17: 2014 „Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych”, co zostało potwierdzone orzeczeniem niezależnej jednostki notyfikowanej: Kopalnia Doświadczalna Barbara.

Oprócz wspomagania nadzoru urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, system Inspector-Ex®  może być również implementowany w innych zastosowaniach np. urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, ochrony środowiska, obiektów hydrotechnicznych, specjalistycznych budowli technicznych.

Strona systemu Inspector-Ex®: http://inspectorex.pl/

Broszura systemu Inspector-Ex®  do pobrania: http://inspectorex.pl/do-pobrania,7,pl

Prezentacja systemu Inspector-Ex®  w YouTube: https://youtu.be/Ql7mGIIxSzQ

 

Kontakt dla wdrożenia systemu Inspector-Ex® w małych i średnich firmach:

 

Program dedykowany do wdrożenia w branżach takich jak:

 • zakłady chemiczne, koksochemiczne i petrochemiczne,
 • zakłady dystrybucji gazu LPG, CNG, rozlewnie gazu LPG, stacje paliw,
 • wytwórnie tworzyw sztucznych, wytwórnie farb i lakierów, odlewnie i obróbka magnezu i aluminium,
 • malarnie proszkowe i natryskowe,
 • wytwórnie i składnice materiałów wybuchowych,
 • biogazownie i wytwórnie bioetanolu, zakłady spożywcze, rolno-spożywcze (młyny) i spirytusowe, zakłady farmaceutyczne,
 • składnice i magazyny MPS,
 • terminale kolejowe i składy celne przeładunku paliw, cieczy, gazów,
 • wytwórnie i punkty dystrybucji gazów technicznych.