Kontrole, audyty i pomiary urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

W warunkach przemysłowych mogą występować atmosfery wybuchowe gazów, par cieczy palnych lub pyłów. Potencjalne miejsca występowania atmosfer wybuchowych określone są jako strefy zagrożone wybuchem EX. Urządzenia elektryczne zainstalowane w tych strefach muszą być w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

ELGON-EX oferuje Program kontroli, audytu i pomiarów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Program obejmuje usługi:

 • Kontrole urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, zgodnie z normą PN-EN 60079- 17:
  • wzrokowa,
  • „z bliska”'
  • szczegółowa.
 • Audyt urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex: sprawdzanie właściwego doboru i inwentaryzacje zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych Ex,
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń, maszyn i systemów ochronnych w strefach zagrożonych wybuchem Ex,
 • Pomiary środków ochrony antyelektrostatycznej w strefach zagrożonych wybuchem EX (kliknij link),
 • Przeglądy i pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej urządzeń do 1 kV.

Program dedykowany do wdrożenia w branżach takich jak:

 • zakłady chemiczne, koksochemiczne i petrochemiczne,
 • zakłady dystrybucji gazu LPG, CNG, rozlewnie gazu LPG, stacje paliw,
 • wytwórnie tworzyw sztucznych, wytwórnie farb i lakierów, odlewnie i obróbka magnezu i aluminium,
 • malarnie proszkowe i natryskowe,
 • wytwórnie i składnice materiałów wybuchowych,
 • biogazownie i wytwórnie bioetanolu, zakłady spożywcze, rolno-spożywcze (młyny) i spirytusowe, zakłady farmaceutyczne,
 • składnice i magazyny MPS,
 • terminale kolejowe i składy celne przeładunku paliw, cieczy, gazów,
 • wytwórnie i punkty dystrybucji gazów technicznych.