0

PRZEWODY W URZĄDZENIACH ISKROBEZPIECZNYCH Ex i.

Do połączenia urządzeń iskrobezpiecznych z urządzeniami towarzyszącymi (np. czujnika z separatorem lub elektrozaworka ze sterownikiem) powinno się stosować przewody (kable) o znamionowym napięciu izolacji 500V AC/ 700V DC, ekranowane, w zewnętrznej powłoce w kolorze jasnoniebieskim. W przypadku rozbudowanych tras kablowych w korytach, dobrą praktyką jest stosowanie wydzielonych koryt w kolorze jasnoniebieskim. Ekrany uziemia się tylko na jednym końcu, najlepiej przy urządzeniach towarzyszących. Uziemienie ekranu na obydwóch końcach jest niewskazane, gdyż mogłoby umożliwić przepływ w ekranie obcych prądów wyrównawczych lub prądów błądzących.  Również listwy zaciskowe oraz przepusty kablowe stosowane są w kolorze jasnoniebieskim.

Natomiast błędne (i niebezpieczne) jest rozumowanie, że opisane przewody, dedykowane do urządzeń iskrobezpiecznych, muszą być stosowane we wszystkich instalacjach elektrycznych w strefach EX np instalacjach oświetleniowych, sterowniczych lub zasilania napędów. Wszak silnik lub oprawa oświetleniowa, nawet jeśli są w wykonaniu Ex, to nie są urządzeniem iskrobezpiecznym. Niestety, takie błędne przekonanie często pokutuje wśród nie-elektryków.