Przeglądy i pomiary ochrony przeciwporażeniowej maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV

ELGON-EX wykonuje usługi pomiarowe maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV, takie jak:

  • przeglądy elektryczne i pomiary elektryczne instalacji elektrycznych, rozdzielnic, szaf sterowniczych, maszyn elektromechanicznych
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badania podłóg izolowanych uziemień i połączeń wyrównawczych