Pomiary i badania ochrony antystatycznej w strefach zagrożonych wybuchem EX

Wyładowania elektrostatyczne w procesach przemysłowych są zjawiskiem niepożądanym, zwłaszcza w strefach zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy palnych lub pyłów, gdyż stwarzają realne zagrożenie zapłonem i wybuchem.

ELGON-EX oferuje nadzór i pomiary środków ochrony przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem EX:

  • Pomiary uziemień i połączeń ekwipotencjalnych urządzeń technologicznych,
  • Badania posadzek i podłóg antystatycznych,
  • Pomiary ciągłości elektrycznej połączeń kołnierzowych rurociągów z mediami palnymi i wybuchowymi,
  • Okresowe badania węży nalewczych do paliw i taśm przenośników transportowych (taśmociągów),
  • Okresowe badania obuwia i odzieży ochronnej pod kątem właściwości antystatycznych,
  • Okresowe kontrole i przeglądy ochrony antystatycznej.