Przeglądy i pomiary instalacji odgromowych LPS, ochrony przepięciowej SPD

ELGON-EX wykonuje przeglądy i pomiary instalacji odgromowych, ochrony przepięciowej.

Celem usług jest określenie stanu technicznego uziemień i instalacji ochrony obiektów przed skutkami przepięć-wyładowań atmosferycznych.

Zakres usług:

  • pomiary, inwentaryzacja i oględziny części naziemnej instalacji ochrony odgromowej LPS
  • pomiary uziemień metodą 3 lub 4 sond, metodą cęgową (bez konieczności odłączania uziemienia od instalacji)
  • pomiary połączeń wyrównawczych np. połączeń kołnierzowych rurociągów
  • pomiary rezystywności gruntu
  • kontrole urządzeń ochrony przepięciowej SPD

Pracodawcy i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzania okresowych badań i pomiarów instalacji ochrony odgromowej LPS.