0

UZIEMIONE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE NA PLACU BUDOWY.

Plac budowy jest szczególnym przypadkiem, wymagającym dodatkowych uziemionych połączeń wyrównawczych. Uziemionymi połączeniami wyrównawczymi obejmuje się m.in.  kontenery socjalne i techniczne, agregaty prądotwórcze, żurawie i dźwigi ale także, co ważne, zbrojenia stalowe w deskowaniach (szalowaniach), rusztowania, wieże podporowe pod deskowaniami. Do celów tymczasowego uziemienia doskonałym uziomem naturalnym będą grodzie larsenowe. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwe niepożądane w połączeniach wyrównawczych prądy błądzące np. zamykanie się obwodu spawalniczego lub prądy powrotne z trakcji elektrycznej. ELGON-EX przeprowadził badania uziemień i połączeń wyrównawczych na budowie mostu kolejowego.