0

URZĄDZENIA Ex W MALARNIACH PRZEMYSŁOWYCH

W przemysłowych liniach malarskich zastosowanie mają urządzenia i komponenty elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. Na liniach malowania proszkowego będą to urządzenia dedykowane do stref EX pyłowych EX 2, 21, 22, a w lakierniach natryskowych urządzenia przewidziane do stref zagrożonych wybuchem EX 0, 1, 2 par cieczy palnych i gazów. Istotne są również rozwiązania ochrony antyelektrostatycznej. We wszystkich przypadkach wspomniane urządzenia i ochrona antystatyczna powinny być poddawane systematycznym kontrolom i pomiarom, co najmniej raz na 1 rok.