0

URZĄDZENIA Ex – KONTROLE I AUDYTY

Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. Muszą być odpowiednio zaprojektowane, wyprodukowane i certyfikowane, to jedna sprawa. Ale prawidłowy dobór i instalacja oraz odpowiednia eksploatacja to druga rzecz. Wystarczy nieprawidłowo złożony przepust kablowy aby zdyskwalifikować urządzenie jako potencjalne źródło zapłonu atmosfery wybuchowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo wybuchowe urządzeń w trakcie ich użytkowania, przeprowadza się okresowe kontrole i audyty.