0

SZÓSTY ZMYSŁ ELEKTRYKA

Doświadczenie i wiedza to podstawa. Przydaje się także „szósty zmysł elektryka”.  Usługi Koordynatora ESD oraz audyty stref  EPA (stref chronionych przed elektrycznością statyczną) z ramienia ELGON-EX przeprowadza koordynator ESD- uprawniony elektryk. Dzięki temu w ramach audytów może  doradzić rozwiązania proste i sprawdzone w praktyce. A także zwrócić uwagę na towarzyszące ESD zagadnienia. Na przykład w trakcie audytu ESD stwierdzono problem z ochroną przeciwporażeniową instalacji elektrycznej i zaproponowano jego rozwiązanie.