0

SZKOLENIA O URZĄDZENIACH Ex.

Jednym z elementów zachowania bezpieczeństwa przez urządzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex jest ich należyte utrzymanie i eksploatacja przez służby utrzymania ruchu. W tym celu ELGON-EX przeprowadził szkolenia dla techników utrzymania ruchu w znanej firmie branży chemicznej. W trakcie szkolenia omówiono praktyczne doświadczenia z eksploatacji urządzeń elektrycznych Ex, a także często spotykane niezgodności i zaniedbania.