0

PRZEGLĄDY I POMIARY OCHRONY ODGROMOWEJ.

Burze, które przetoczyły się nad Polską w styczniu, a także pojedyncze wyładowania atmosferyczne w pozostałych miesiącach kalendarzowej zimy, łamią stereotyp, że stanem instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej należy się zainteresować w okresie wiosennym. Ogół zagadnień związanych z ochroną odgromową i przepięciową porusza m.in. wieloarkuszowa Polska Norma PN-EN 62305. Jest to jednak norma wprowadzana do zastosowania od 2008 roku. W przypadku obiektów i instalacji starszych, zgodnie z „zasadą ochrony zastanej”, w trakcie przeglądów i pomiarów instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej należy sięgnąć po starsze akty normatywne, według których została zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa. Mowa tutaj o normach PN-IEC 61024 z 2001-2002 roku, a niekiedy nawet o najstarszych normach z serii PN-E-05003 z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku.