0

PROCEDURA SPRAWDZEŃ I POMIARÓW

Sprawdzenia i pomiary odbiorcze dla nowych urządzeń produkcyjnych wymagają przeprowadzenia w odpowiedniej kolejności oględzin i badań elektrycznych. W tym celu można posiłkować się odpowiednią procedurą, która umożliwia powtarzalność i pewność przeprowadzenia wymaganych sprawdzeń. ELGON-EX opracował Instrukcję Sprawdzeń i Pomiarów Elektrycznych w trakcie kontroli jakości produkowanych urządzeń do regeneracji chłodziw i ochrony środowiska w przemysłowych liniach produkcyjnych. Instrukcja została zredagowana w oparciu o Polskie Normy.