0

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, są jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej. Normy, akty prawne oraz literatura szeroko opisują tę tematykę, są dostępne również zrozumiałe ilustracje graficzne i schematy. Najczęściej jednak dotyczą one obiektów budowlanych mieszkalnych, rzadziej użytkowych. Po macoszemu traktowane są połączenia wyrównawcze w obszarach przemysłowych. Warto jednak docenić te proste rozwiązania techniczne, gdyż w warunkach przemysłowych często występują znacznie duże prądy zwarciowe i niemożliwe jest spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia. Uziemione połączenia wyrównawcze główne i miejscowe są wówczas legalną alternatywą dla innych, niemożliwych do zastosowania środków ochronnych.