0

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W STREFACH EX.

Uziemione połączenia wyrównawcze, zwane też ekwipotencjalnymi, odgrywają w strefach zagrożonych wybuchem EX bardzo ważną rolę. Oprócz standardowej ochrony przeciwporażeniowej, zapewniają również ochronę antystatyczną, oraz nie dopuszczają do niebezpiecznego iskrzenia pomiędzy konstrukcjami i rozłączalnymi połączeniami mechanicznymi w przypadku prądów błądzących lub wyładować atmosferycznych. ELGON-EX przeprowadza badania i kontrole systemów uziemień i połączeń wyrównawczych, wskazuje niezgodności, oraz proponuje nowe rozwiązania.