0

PODŁOGI I POSADZKI SPECJALNE.

Podłogi i posadzki w specjalnych zastosowaniach elektrycznych np. stanowiskach laboratoryjnych lub Clean-roomach, muszą spełniać jednocześnie dwojakie wymagania: powinny skutecznie odprowadzać ładunki elektrostatyczne do ziemi, oraz zapewniać skuteczną ochronę przeciwporażeniową. Jest to przysłowiowe godzenie ognia z wodą, ponieważ np rezystancja podłogi lub posadzki w stosunku do ziemi musi zawierać się w odpowiednim przedziale. Polskie Normy określają wymagane rezystancje upływu i izolacji takich posadzek, a ELGON-EX przeprowadza badania specjalnych podłóg i posadzek, metodami badawczymi zgodnymi z przedmiotowymi normami.