0

ODZIEŻ ANTYSTATYCZNA A GRAFIKA.

Producenci odzieży antystatycznej do stref EX, w instrukcjach użytkowania podają sposób utrzymania odzieży w całym okresie użytkowania np. sposób noszenia, ilość cykli prania, warunki prania itp. Nie dopuszczają również modyfikacji i ingerencji w strukturę materiału odzieży. Pod tym zastrzeżeniem uznaje się również nanoszenie materiałów graficznych np. logo firmy techniką inwazyjną taką, jak haftowanie, naszywanie, naprasowanie termiczne (w tym ostatnim przypadku mamy do czynienia nie tylko z ingerencją w strukturę materiału ale również z zaaplikowaniem niedopuszczalnego izolatora- dielektryka).
ELGON-EX w celu oznakowania swojej odzieży antystatycznej drogą kompromisu, zastosował metodę prostego namalowania grafiki. W tym celu użyty został szablon malarski oraz kreatywny lakier do tkanin. Uzyskana na tkaninie warstwa barwnika posiada na tyle małą powierzchnię i grubość, że nie zachodzi ryzyko gromadzenia niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych. Wizualny rezultat może nie jest idealny, ale wydaje się spełniać rygorystyczne wymogi zapobiegania kumulowania ładunków elektrostatycznych na odzieży.