0

ODŁĄCZNIKI SN NA GRANICY.

Ciekawostka z pograniczna elektroenergetyki, polityki i geografii. Na zdjęciu napowietrzna linia średniego napięcia SN 22 kV, z zabudowanymi dwoma zestawami odłączników: na przewodach oraz słupowym. Cóż takiego niezwykłego w tej typowej, istniejącej od wielu lat lokalnej linii? Otóż jest to linia zbudowana na obszarze dawnej Czechosłowacji, w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Na przełomie lat 1992 i 1993 nastąpił rozpad i podział Republiki Czechosłowackiej na 2 państwa. Wówczas okazało się, że ta lokalna linia przebiega przed granicę państwową, i tym samych łączy dwa krajowe systemy energetyczne: czeski i słowacki. Ponieważ każdy z operatorów energetycznych chciał mieć możliwość niezależnego dokonywania czynności łączeniowych, zdecydowano się na zainstalowanie dwóch odłączników, po każdej stronie granicy.