0

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

Okres burzowy trwa w najlepsze, zatem warto zastanowić się nad stanem ochrony odgromowej i przepięciowej. Służą temu okresowe przeglądy i oceny zgodności instalacji odgromowej LPS i urządzeń przeciwprzepięciowych SPD.  A przeglądy to nie tylko pomiary rezystancji uziemień, ale (przede wszystkim) oględziny stanu zwodów i przewodów odprowadzających, sprawdzenie odstępów izolacyjnych oraz weryfikacja stanu faktycznego, zwłaszcza pod kątem dobudowanych w czasie urządzeń i instalacji zewnętrznych.