0

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA W STREFACH EX

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w strefach zagrożonych wybuchem EX obejmuje nie tylko zagadnienia związane z urządzeniami LPS i SPD. Konieczne jest również uwzględnienie „przypadków szczególnych” występujących często w strefach EX. Do takich przypadków zalicza się wstawki izolacyjne rurociągów i iskierniki, związane z ochroną katodową zbiorników podziemnych, ochronniki i ekranowanie w obwodach iskrobezpiecznych Ex i, oraz połączenia wyrównawcze, połączenia kołnierzowe i uziemienia rurociągów. Przeglądy i badania instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej, m.in. oferowane przez ELGON-EX, w strefach EX powinny być przeprowadzane co 1 rok.