0

INSTALACJE NA PLACU BUDOWY.

Na placach budowy i prac rozbiórkowych instalacje i urządzenia elektryczne są poddane szczególnie ciężkim warunkom pracy. Muszą być wykonane według zaostrzonych kryteriów. Przeglądy i pomiary muszą być znacznie częściej przeprowadzane. ELGON-EX przeprowadził przeglądy i pomiary elektryczne na placu budowy mostu kolejowego na modernizowanej linii kolejowej LK136 Kędzierzyn Koźle – Opole. Szczególnym wyzwaniem było przeprowadzenie pomiarów uziemień w środowisku możliwych prądów błądzących pochodzących z trakcji elektrycznej.