0

INSTALACJE Ex NA BOCZNICACH KOLEJOWYCH.

Ciekawymi obiektami pod względem urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex są nalewaki, rampy, fronty i terminale załadowcze na bocznicach kolejowych. Mamy tutaj do czynienia z wężami i nalewakami antystatycznymi, uziemiaczami cystern, kontrolerami uziemień, ochroną katodową zbiorników i rurociągów podziemnych. Do tego dochodzi odpowiednie zabezpieczenie urządzeń na bocznicy przed prądami błądzącymi i wnoszenia potencjału z trakcji elektrycznej krajowej sieci kolejowej. Całość dopełniają nieiskrzące płozy hamulcowe do zabezpieczania wagonów przed stoczeniem.