0

ELEKTRONIKA A WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

Towarzyszące nam urządzenia elektroniczne stanowią tak ważny element naszego życia, że nie wyobrażamy spełniania podstawowych potrzeb życiowych bez ich udziału. Problem powstaje, gdy urządzenia odmówią posłuszeństwa. Jedną z przyczyn uszkodzeń elektroniki są wyładowania elektrostatyczne (ang.ESD), a zabezpieczamy się przed nimi stosując odpowiednie środki ochrony.