0

BADANIE METODĄ UDAROWĄ.

Wielkimi krokami zbliża się sezon burzowy (aczkolwiek wyładowania atmosferyczne w ostatnim czasie zdarzają się również w styczniu). Tym samym większą uwagę skupia się na przeglądach i pomiarach instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej. Oprócz tradycyjnego pomiaru rezystancji uziemień oraz ciągłości połączeń, sprawdza się również stan techniczny  oraz odstępy separujące. ELGON-EX przeprowadza pomiary rezystancji uziemień w strefach zagrożonych wybuchem EX metodą udarową.