0

BADANIA ANTYSTATYKI NA ROZLEWNI LPG

Badanie uziemień antystatycznych oraz posadzek antystatycznych na rozlewni gazu LPG były przedmiotem usługi realizowanej przez ELGON-EX. Pomiary były przeprowadzone zarówno na urządzeniach nalewczych jak i instalacjach magazynowo- dystrybucyjnych LPG, w tym zbiornikach kulistych oraz pompowniach.