0

AUDYT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Ex

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex muszą być odpowiednio dobrane do konkretnej strefy zagrożonej wybuchem oraz warunków środowiskowych. W ramach przeprowadzonego przez ELGON-EX audytu oraz kontroli „z bliska” urządzeń zainstalowanych w strefie EX pyłowej, zostały sprawdzone: prawidłowość doboru grupy urządzeń, kategoria, rodzaj budowy (wykonania) przeciwwybuchowej, temperatura na powierzchni obudowy urządzenia oraz warunki środowiskowe.