0

AUDYT I KOORDYNATOR ESD

Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach EPA jest nadzorowana przez Koordynatora ESD. Do jego obowiązków należy, oprócz stałego nadzoru i konsultingu, systematyczne przeprowadzanie kontroli i audytów Stref EPA. W programie audytu konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań i pomiarów elektrostatycznych. Dobrą praktyką jest pełnienie funkcji Koordynatora ESD przez niezależną firma zewnętrzną. Zachowana jest wówczas bezstronność i obiektywizm audytora. Jest to również korzystne ekonomicznie, gdyż firma zewnętrzna bierze na siebie znaczne koszty oprzyrządowania pomiarowego i kwalifikacji zawodowych.

ELGON-EX realizował funkcję zewnętrznego Koordynatora ESD w firmach branży m.in. elektroniki przemysłowej, automotive. Dużym atutem jest posiadana wiedza i doświadczenie elektrotechniczne, potwierdzone certyfikatem Koordynatora ESD oraz uprawnieniami elektrycznymi G-1 „SEP”.