Badania uziemień i instalacji ochrony odgromowej (przepięciowej) LPS

Celem usługi jest określenie stanu technicznego uziemień i instalacji ochrony obiektów przed skutkami przepięć- wyładowań atmosferycznych.

Zakres usług:

  • Pomiary, inwentaryzacja i oględziny części naziemnej instalacji ochrony odgromowej LPS,
  • Pomiary uziemień metodą 3 lub 4 sond,
  • Pomiary uziemień metodą cęgową (bez konieczności odłączania uziemienia od instalacji),
  • Pomiary uziemień metodą udarową,
  • Pomiary połączeń wyrównawczych np. połączeń kołnierzowych rurociągów.
  • Pomiary rezystywności gruntu

Pracodawcy i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzania okresowych badań i pomiarów instalacji ochrony odgromowej LPS.

Korzyści osiągnięte przez klienta:

  • Obniżenie kosztów działalności, gdyż do przedmiotowych badań i pomiarów nie muszą zatrudniać swoich pracowników, których utrzymanie, szkolenie, certyfikowanie i wyposażenie w przyrządy pomiarowe jest bardzo kosztowne,
  • Zapewnienie właściwego nadzoru nad stanem technicznym uziemień i instalacji ochrony obiektów przed skutkami wyładowań atmosferycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zachowanie bezstronności, niezależności, rzetelności i obiektywizmu przy wykonywaniu usług.
  • Korzystanie z w/w produktów usługowych może być argumentem przy negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi, a pomiary i badania mogą być włączane do programów jakościowych np. ISO 900x.

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner