Program kontroli, audytu i pomiarów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym "Ex"

Oferujemy Program Kontroli, Audytu i Pomiarów Urządzeń Elektrycznych w Strefach Zagrożonych Wybuchem „Ex”.

Program dedykowany przemysłowym użytkownikom urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach ze strefami zagrożonymi wybuchem "Ex".

Program obejmuje zakres usług:

 • Kontrole urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym „Ex”, zgodnie z normą PN-EN 60079-17 :
  • wzrokowa,
  • z bliska
  • szczegółowa.
 • Audyt urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym „Ex”:  sprawdzanie właściwego doboru i inwentaryzacje zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych „Ex”.
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń, maszyn i systemów ochronnych w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.
 • Badania ochrony antyelektrostatycznej ESD w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”: posadzek antyelektrostatycznych, wyposażenia antyelektrostatycznego pracowników, uziemień i połączeń antyelektrostatycznych.
 • Pomiary, kontrole i przeglądy poziomu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji, urządzeń, maszyn elektrycznych i elektromechanicznych, w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej.
 • Drobne usługi montażu i usuwania usterek urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym „Ex”.

 

Program dedykowany do wdrożenia w branżach takich jak:

 • zakłady chemiczne, koksochemiczne i petrochemiczne;
 • zakłady dystrybucji gazu LPG, CNG, rozlewnie gazu LPG, stacje paliw;
 • wytwórnie tworzyw sztucznych, wytwórnie farb i lakierów;
 • odlewnie i obróbka magnezu i aluminium;
 • malarnie proszkowe i natryskowe;
 • wytwórnie i składnice materiałów wybuchowych;
 • biogazownie i wytwórnie bioetanolu, zakłady spożywcze, rolno-spożywcze (młyny) i spirytusowe;
 • zakłady farmaceutyczne,
 • składnice i magazyny MPS;
 • terminale kolejowe i składy celne przeładunku paliw, cieczy, gazów z kolei wschodnich na PKP;
 • wytwórnie i punkty dystrybucji gazów technicznych.

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner