Stacje paliw, LPG, CNG oraz malarnie proszkowe – program badań elektrycznych.

Kompleksowa usługa dedykowana użytkownikom stacji paliw, LPG, CNG oraz malarni proszkowych. Celem jest maksymalne zmniejszenie ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń elektrycznych w atmosferach wybuchowych pochodzących od par ciekłych paliw, płynnego gazu propan- butan, gazu ziemnego a w przypadku malarni proszkowych- proszków malarskich.

Program obejmuje zakres usług:

 • Kontrole urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym „Ex”.
 • Badanie uziemień antyelektrostatycznych i ochronnych, wraz z usuwaniem drobnych usterek
 • Monitorowanie stanu urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych,
 • Nadzór nad systemami ochronnymi,
 • Badanie węży nalewczych paliw  i węży aplikatorów malarskich pod kątem antyelektrostatycznym.
 • Badania posadzek antyelektrostatycznych,
 • Badania środków antyelektrostatycznej ochrony osobistej pracowników (obuwie, opaski nadgarstkowe),
 • Pomiary, kontrole i przeglądy poziomu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji i urządzeń elektrycznych; w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 • Usuwanie „od ręki” niewielkich usterek w systemach i środkach ochrony  przeciwwybuchowej, przeciwporażeniowej i antyelektrostatycznej.

Dystrybuowane na stacjach paliw paliwa ciekłe i gazowe oraz stosowane w malarniach proszki malarskie stanowią medium palne, i w pewnych okolicznościach mogą wraz z powietrzem stworzyć atmosferę wybuchową. Koniecznością jest stałe zapewnienie odpowiednich środków zapobiegających zapłonowi i wybuchowi mieszaniny par cieczy i gazów lub proszków malarskich oraz powietrza.

Korzyści osiągnięte przez klienta:

 • Dążenie do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa stacji paliw i malarni proszkowych.
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Spełnienie wymagań określonych w normach i przepisach, w tym w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner